>
Café Tur

Tur Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme Büyükdere Cad. No:245 Uso Center Kat:3 Maslak İstanbul adresinde mukim Cafe Turizm Ltd. Şti.’nin sahibi bulunduğu Eurocafe Seyahat Acentası (bundan böyle "CAFE" olarak anılacaktır) ile aşağıda ve sözleşmeye ekli belgelerde adı soyadı, adres ve telefonu yer alan Müşteri arasında akdolunmuştur.

Hareket, dönüş tarihi ve saatleri ile kesintiler dahil paket turun süresi,Paket tur sırasındaki duraklama yerleri ve nakil bağlantıları dahil turun güzergahı, ulaşım araçlarının cinsi, konaklama yeri ve sınıfı, bunların süreleri, yemek öğün sayısı, varsa rehber ve ücreti ile paket tura dahil diğer hizmetlere ilişkin bilgiler işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası Tur kayıt formu, Tanıtım broşürü, “Voucher” belgelerinde yer almıştır.

1 - SÖZLEŞME BEDELİ VE FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ

1.1. CAFE gezilerine kayıt yapılırken toplam ücretin %30'u kayıt için ön ödeme olarak alınır, Bakiye ise hareket tarihinden 15 gün önce kesin olarak tamamlanmalıdır. Tamamlanmadığı taktirde rezervasyon iptal edilerek işbu sözleşmedeki iptal koşulları uygulanır.
1.2. Yurtdışı turlarda tur bedeli olarak belirtilen yabancı para cinsinden ödemelerde, ödeme günü kurumumuzun belirleyeceği kur uygulanır.
1.3. Sözleşmede öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez. Ancak, liman ve havaalanına iniş vergileri gibi harç, vergi ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerine bu hüküm uygulanmaz. Böyle bir fiyat artışı doğduğu taktirde CAFE, turdan önce, meydana gelen bu fiyat artışını Müşterisine derhal bildirir. Bu durumda Müşteri dilerse herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkını kullanır veya değişiklikleri ve fiyat artışına ilişkin ek sözleşmeyi kabul eder.
1.4. Müşteri, sözleşmeden döndüğü taktirde; CAFE’nin kendisine ikame bir paket tur sunabilmesi halinde eşdeğerde bir başka paket tur alma ya da sözleşme kapsamında ödemiş olduğu tüm bedeli ( vize masrafları ve sigorta bedelleri hariç )10 gün içinde geri alarak sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilir.
1.5. CAFE, hedefteki katılımın altında kalan bazı gezilerin gerçekleşmeme riskini ortadan kaldırmak için, gerek gördüğü taktirde bazı geziler ve bu gezilerdeki otel klasmanlarıyla ilgili promosyon fiyatlamaları uygulayabilir. Bu özel durum aynı geziye önceden kayıt yaptırmış müşteriler açısından bir indirim hakkı doğurmaz.

2 - ULAŞIM ARAÇLARI VE KONAKLAMA TESİSLERİ

2.1. CAFE, havayolu ile yolcular arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 tarihli Lahey Protokolüne tabidir. Gezi programında belirtilen uçak, otobüs, gemi, tekne, tren ve diğer ulaşım araçlarının yolculuklarındaki hareket saatleri ilgili kuruluşların resmi programlarına göre hazırlanmıştır. Bu saatlerin değişmesi, tarih değişiklikleri ve buna bağlı yapılan program değişiklikleri, rötarlar CAFE’nin iradesi dışındaki olgular olup, bu olaylar uluslararası havayolu mevzuatı, uluslararası andlaşmalar, diğer taşımacılık mevzuatı kuralları gereğince değerlendirilir. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, diğer konvansiyonlar, taşımacılık mevzuatı kuralları, Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı çıkartılmış tüzük, yönetmelik ve her türlü mevzuat hükümleri uygulanır.
2.2. CAFE, konaklama tesisleri ve taşımacı kuruluşların tur programında belirtilen zaman ve vasıfta hizmet sunması için gerekli özeni gösterir. Ulaşım araçları ve konaklama tesislerinde CAFE’nin iradesi dışında gelişen olaylardan doğabilecek arıza, kaza ve kayıplarda ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunlarla, siyasi olay, grev, devletlerarası ilişkilerdeki değişiklikler, terör, halk hareketleri, savaş ihtimali, doğal afetler, olumsuz hava şartları, sis ve öngörülemez teknik sorunlar gibi olağanüstü ve mücbir sebeplerden ve/veya müşterinin kusurundan dolayı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinden CAFE sorumlu tutulamaz.
2.3. Uçuş öncesinde uçak saatleri değişebilir, tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce konfirme edilmesi gerekmektedir. Yolcular uçak saatlerinin değişebileceğini bilerek turu satın almıştır. Yolcuların gezi tarihinden 48 saat önce acenteden konfirmasyon talep etmeleri ve belirtilen saatlerde randevu yerinde olmaları şarttır. Aksi durumda doğacak sorunlardan CAFE sorumlu tutulamaz. CAFE de değişiklik haberi aldığı an en kısa sürede yolcularına bildirir.
2.4. Tur programında belirtilen konaklama şekli dışında, gezi esnasında ve otelde alacağı ekstra yemek, içki ve program dışı hizmetler müşteri tarafından ödenecektir. Ayrıca gidilecek ülkenin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, harç v.b. gibi ödemeler müşteriye aittir.
2.5. Seyahat süresince, başlangıcında ve sonunda gezilen ve konaklanan yerlerde müşterilerimizden kaynaklanacak hasar, zarar ve kayıplardan CAFE sorumlu değildir.
2.6. Otellere varış saati kaç olursa olsun, odalara yerleşme saati yerel saatle 15.00'dir. Otellerden ayrılış saati kaç olursa olsun, odaları boşaltma saati yerel saatle 12.00'dir.
2.7. Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. veya 4. kişi olarak kalmaları durumunda uygulanır. Ancak otelde yatak ve uçakta koltuk işgal ederse tam bedel alınır.

3 - İPTAL KOŞULLARI

3.1. Özel uçuşlu (charter) programlarda tur hareketine 21 gün kalana kadar iptallerde ödenen ücretin tamamı müşteriye iade edilir. Tur hareketine 21 ile 10 gün kalana kadar yapılan iptallerde müşteriye satış bedelinin %50’si iade edilir. 10 günden az kala yapılan iptallerde müşteriye herhangi bir iade yapılmaz. Müşterinin iptal talebinden önce vize müracaatı yapılmış ise vize bedeli iade edilemez.
3.2. Özel uçuşlu (charter) programlarda tur hareketine 7 günden az süre varsa herhangi bir tarih değişikliği yapılamaz.
3.3. Tarifeli seferler ile yapılan turlarda kullanılan havayolu şirketinin iptal ve değişiklik şartları ve uygulayacağı ek ücretler geçerlidir. Ayrıca Tur hareketine 15 gün kalana kadar yapılan iptallerde müşteriye ödediği ücretin %50’si iade edilir. 15 günden az kala yapılan iptallerde müşteriye herhangi bir iade yapılmaz.
3.4. Resmi tatil, dini ve milli bayram dönemlerindeki turlarda, iptal ve değişiklik şartları tur hareketine en geç 21 gün kalana dek yapılabilir.21 günden az kala yapılan iptal ve değişiklik geçerli olmayıp müşteriye herhangi bir iade yapılmaz.

4 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

CAFE, sözleşmeyi feshettiği taktirde Müşterinin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri ve Müşteriyi borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde Müşteriye iade eder. CAFE gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen turun başlamasına veya devamına engel teşkil eden; turun gerçekleşebilmesi için yeterli yolcu sayısına ulaşılamaması ve/veya doğal afetler, olumsuz hava şartları, sis, yol engeli, grev, terör, halk hareketleri, halk ayaklanması, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar, olağanüstü ve tüm mücbir sebeplerden dolayı turu iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur. CAFE turu iptal ettiğini tur hareketine en az 3 gün kala müşteriye bildirecektir.

5 - SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Müşteri, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareketten en az 7 gün önce CAFE’ye niyetini bildirerek rezervasyonunu, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren bir üçüncü kişiye devredebilir. Bu durumda, paket turu devreden ve devralan, sözleşmeye taraf CAFE’ye karşı, bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Devreden müşterinin vize başvurusu yapılmışsa vize bedelleri iade edilmez, Paket turu devir alan yeni müşteri vize alma hususunda kendisi sorumludur.

6 - SORUMLULUK

6.1. CAFE, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı sorumludur. Ancak sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi tüketicinin kusuruna veya mücbir bir sebebe dayanıyorsa, CAFE ve/veya yetkili acentaları sorumlu tutulamaz.
6.2. Paket tur sırasında, CAFE’nin sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturan ulaşım ve/veya konaklama hizmetini sağlayamaması durumunda; CAFE, paket turun devam etmesi için müşteriye ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler yapar ve sözleşmede yer alan hizmetler ile sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder.

7 – VİZE

Yurtdışı gezilerde gerekli olan vizelerin hazır olmasından müşteriler sorumludur. CAFE'den vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde, en az 6 ay geçerli pasaportun olması ve gerekli belgelerle birlikte turun hareket tarihinden en az 16 gün önce, vize ve servis ücreti müşteriler tarafından karşılanmak üzere CAFE'ye başvurulması gerekir. CAFE vize işlemlerinde sadece aracı konumunda olup konsolosluklar tarafından vize verilmemesi halinde hiçbir sorumluluğu yoktur. Herhangi bir gecikmeden ve belge eksikliklerinden doğabilecek aksaklıklardan CAFE kesinlikle sorumlu değildir. CAFE’nin aldığı vizenin tarih ve içeriği müşteri tarafından kontrol edilmelidir. Tur hareket tarihine kadar vize ücretlerinde olabilecek değişiklikler müşterilere yansıtılır ve farklar tahsil edilir. Vize müracaatları sırasında gerek duyulduğu taktirde seyahat edilen ülkenin tarafı bulunduğu Schengen Andlaşmasına taraf diğer ülkelerin konsolosluklarına da müracaat edilebilir, bu müşterilerin menfaatine vize işlemlerinin olumlu neticelenmesine yöneliktir. Vize alınamaması durumunda işbu sözleşmedeki iptal koşulları geçerli olup bu hükümlerin belirlediğinin dışında bir iade veya tazminat söz konusu değildir.
Vize alınmış olmasına rağmen, Türkiye’den çıkışına izin verilmeyen veya seyahat edilen ülkede herhangi bir nedenle içeri sokulmayan müşterilere herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu durumdan CAFE’nin ve/veya yetkili acentalarının sorumluluğu yoktur.
Müşteri gideceği ülkeye ilişkin vizesi olduğunu beyan ederse veya vize işlemlerini bizzat kendisi takip edeceğini belirtirse, bu durumda tüm sorumluluk müşterinin kendisindedir, müşteri vize işlemlerinin gerçekleşmediğini ileri sürerek sözleşmeyi feshedemez, sorumluluk müşteriye ait olacaktır.

8 - BAGAJ

8.1. Müşterilerin seyahatlerde bagaj taşıma hakları seyahat edilen ulaşım araçlarının tanıdıkları limitlere göre belirlenir. Bu limitlerin üzerindeki bagajlarda, taşıma şirketinin uygulayacağı ek ücret yolcu tarafından ödenir.
8.2. CAFE'den alınan seyahat paketi dahilindeki uçuşlar sırasında meydana gelebilecek herhangi bir bagaj kaybı ve/veya hasarı durumunda havayolu şirketinin uygulayacağı kurallar geçerlidir, CAFE’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
8.3. Müşteriler para, ziynet eşyaları,değerli eşyalarını, kimlik ve pasaport gibi önemli belgelerini bagajlarında taşımamalıdır, aksi taktirde oluşacak kayıp, hasar ve çalınma durumlarında sorumluluk tamamen müşteriye aittir. Ulaşım araçlarında, ilgili ve/veya resmi kuruluşlar tarafından belirlenen bagaj taşıma kuralları geçerlidir. Kurallar dışına çıkılması halinde ortaya çıkan cezalarda müşteri sorumlu olup, CAFE sorumluluk taşımaz.
8.4. Seyahat paketi dahilindeki uçak yolculukları haricinde, gezinin her aşamasında bagaj ve kişisel eşyaların sorumluluğu müşteriye aittir.
8.5. Seyahat esnasında kaybedilen değerli eşya ve pasaport, kimlik, uçak bileti vb. belgelerle ilgili olarak doğan masraflardan CAFE sorumlu tutulamaz.

9 - ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI

CAFE, paket tur kapsamında taahhüt ettiği hizmetlerin, acentanın iflasıda dahil olmak üzere, verilmemesinden kaynaklanacak sorumluluklarını , zorunlu paket tur sigortası özel ve genel şartları çerçevesinde sigorta ettirmiştir. İşbu poliçe sertifikası sözleşme ekinde müşteriye teslim edilmiştir.
Müşterinin kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını ve her türlü kazadan doğan zararını ve tedavi masraflarını, poliçe limiti kadar karşılayacak şekilde sigorta ettirilebileceği hususu kendisine hatırlatılmıştır.

10 - DİĞER HÜKÜMLER

10.1. Turların gün süreleri takvim gününe göre verilmiştir. Başlangıç ve bitiş günleri günün hangi saati olursa olsun turun gün sayısını belirler.
10.2. Gümrüklerde formaliteler ile ilgili olarak giriş ve çıkışlarda yolcuların pasaportlarını, nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden doğması muhtemel problem ve buna bağlı gecikme ve iptallerden Müşteriler sorumludur. Bu durumda yolcu seyahatle ilgili tüm haklarını kaybeder.
10.3. Tura katılan 18 yaş altındaki yolcuların ebeveynlerinin biri yoksa, noterden onaylı muvafakatname gereklidir. Ebeveynler boşanmış ise çocuğun velayetini gösteren belge ibrazı gereklidir.
10.4. Müşterilerin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
10.5. Bu sözleşme müşteriye verilecek hizmetin kapsamını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır, fatura ve makbuz yerine geçmez, tur bedelinin ödendiği anlamına gelmez.
10.6. Sözleşmede adı bulunan geziye katılacak kişiler, kayıt işlemleri başkası tarafından yapılmış ve imzalanmış olsa dahi, sözleşme maddelerini, okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırlar.
10.7. İşbu sözleşme tarafların hür iradesi ile ve tüm maddeleri okunarak tanzim ve müzakere edilmiş ve imza olunmuştur.

Yukarıdaki koşulları şahsım ve tura katılacak rezervasyonda adı geçen diğer kişiler adına da okudum ve kabul ettim. Paket tur sözleşmesinin ve ekindeki, tur kayıt formunun, tura ilişkin “voucher” belgesinin, tanıtım broşürünün, sigorta poliçesinin birer örneğini ve ödeme makbuzunu şahsım ve tura katılacak rezervasyonda adı geçen diğer kişiler adına teslim aldım.

Ad ve Soyad:
İmza